Now Playing Taksir Zakat Harta Individu

Lembaga Zakat Selangor telah melakukan pengemaskinian kiraan zakat dengan mentafsir keseluruhan harta individu.

Untuk mendapatkan kiraan zakat yang betul, bolehlah berjumpa dengan wakil Lembaga Zakat Selangor bagi tujuan pembayaran zakat.

Komen
Berita Terkini